Kontakt

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Tel. 81 445 65 91
e-mail: katedra.ziolo@up.lublin.pl

Sekretariat:
Anna Machnacz – Rolla

Tel. 81 445 65 91

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. Czesław Szewczuk

tel. (+ 81) 445-68-25
e-mail: czeslaw.szewczuk@up.lublin.pl

Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

tel. (+ 81) 445-60-83
e-mail: janusz.wisniewski@up.lublin.pl

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

tel. (+ 81) 445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Dr Małgorzata Gruszczyk

tel. (+ 81) 445-60-76
e-mail: mgruszczyk1@gmail.com

Dr Beata Król

tel. (+ 81) 445-67-75
e-mail: beata.krol@up.lublin.pl

Dr Danuta Sugier

tel. (+81) 445 68 00
e-mail: danuta.sugier@up.lublin.pl

Mgr inż. Adam Chojecki

tel. (+ 81) 445-68-00
e-mail: adamzx@tlen.pl

Mgr inż. Katarzyna Drożdżal

tel. (+ 81) 445-69-81
e-mail: katarzyna.drozdzal@up.lublin.pl

Mgr inż. Stanisław Ferenc

tel. (+81) 461-00-61 w. 243