Krótko o Nas

Historia powstania Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych sięga 31 marca 1988 roku, kiedy na wniosek prof. dr hab. Stanisława Berbecia w Instytucie Szczegółowej Uprawy Roślin powołano Pracownię Roślin Przemysłowych i Leczniczych. W kolejnych latach wzrosła liczba osób zajmujących się problematyką badawczą z zakresu tej grupy roślin , co stanowiło podstawę do przemianowania Pracowni w Zakład o tej samej nazwie z dniem 30 czerwca 1993 roku.

Wobec dużego zainteresowania studentów problematyką badawczą realizowaną w Zakładzie oraz potrzebami regionu lubelskiego, który odgrywa wiodącą rolę w kraju w zakresie roślin przemysłowych i zielarskich, powstała koncepcja powołania Katedry, jako samodzielnej jednostki dydaktyczno-naukowej. Zarówno Rada Wydziału jak i Senat Uczelni pozytywnie zaopiniowały tę propozycję i Rektor AR – prof. dr hab. Marian Wesołowski podjął decyzję o utworzeniu z dniem 01.01.1997 roku Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych. Od 2006 roku w ramach Katedry działa Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich.