Badania Naukowe

Badania naukowe koncentrują się wokół roślin przemysłowych (chmiel, tytoń, wierzba, rośliny oleiste i włókniste) i zielarskich (ponad 30 gatunków).

W ramach badań statutowych oceniany jest wpływ warunków siedliskowych oraz zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych na plony i jakość surowca roślin przemysłowych i zielarskich.

Badania te dotyczą:

 • biologii wzrostu i rozwoju,
 • metody i sposoby rozmnażania i zakładania plantacji,
 • nawadniania i fertygacji roślin zielarskich
 • nawożenia organicznego i mineralnego w tym dolistnego,
 • ochrony roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • terminu i sposobu zbioru,
 • oceny jakości surowców na podstawie cech sensorycznych, wartości biologicznej oraz zawartości substancji biologicznie czynnych
 • introdukcji niektórych gatunków ze stanu naturalnego do uprawy polowej,
 • oceny naturalnych zasobów roślin leczniczych.

BADANIA REALIZOWANE W RAMACH GRANTÓW:

I Grant

Badania nad zagospodarowaniem osadu ściekowego w uprawie roślin energetycznych, realizacja w latach 2010 – 2012, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Wiśniewskiego. Badania dotyczą następujących gatunków roślin:

Wierzba

Topola

Klon jesionolistny

Ślazowiec pensylwański

rośliny ślazowca i topinamburu w I roku wegetacji

Rożnik przerośnięty – sylfium

Sorgo zwyczajne

Mozga trzcinowata

Miskant olbrzymi

zabiegi pielęgnacyjne – dośw. z roślinami energetycznymi

pomiary roślin energetycznych

II Grant

Badania nad uprawą i właściwościami bioaktywnymi wybranych gatunków roślin zielarskich, realizacja w latach 2010 – 2012, pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Kołodziej.

Żeń-szeń

Arnika górska

Różeniec górski

II Grant

Ocena wpływu preparatów użyźniających na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb oraz plony i jakość wybranych roślin, realizacja w latach 2011 – 2014, pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Szewczuka.

Oceniane preparaty:

 • Efektywne Mikroorganizmy (EM)
 • PRP Sol
 • Rosahumus
 • Użyźniacz Glebowy (UGmax)