Organizacja konferencji naukowych

W Katedrze organizowane są dwie cykliczne konferencje naukowe:

ROŚLINY ZIELARSKIE
UPRAWA I STOSOWANIE

• 13-14 lipca 2001
• 17-18 września 2007

DOLISTNE DOKARMIANIE ROŚLIN

• 16-17 września 2003
• 18-19 września 2008