Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na 3 Wydziałach: Agrobioinżynierii, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii,

REALIZOWANE PRZEDMIOTY (łącznie 12):

 • Jakość surowców zielarskich
 • Towaroznawstwo roślin zielarskich i przemysłowych
 • Rośliny przyprawowe i lecznicze
 • Zioła i rośliny lecznicze
 • Agrotechnika roślin przemysłowych i specjalnych
 • Szczegółowa uprawa
 • Rośliny przyprawowe
 • Rośliny specjalne (regionalne)
 • Metody badacze surowców i produktów rolniczych
 • Technologia roślin przemysłowych i zielarskich
 • Naturalne zasoby roślin leczniczych
 • Seminaria