Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

Od 2006 r w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych działa Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

Skład:

prof. dr hab. Barbara Kołodziej – kierownik
dr Danuta Sugier
dr Beata Król
mgr inż. Katarzyna Drożdżal
mgr inż. Adam Chojecki

Badania i dydaktyka

W pracowni prowadzone są badania z zakresu oceny fitochemicznej roślin leczniczych. Dotyczą one określenia wpływu różnorodnych czynników na zawartość związków chemicznych w wybranych surowcach zielarskich oraz nad metodyką ich oznaczania (np. saponin, w tym ginsenozydów; flawonoidów; glikozydów; garbników; olejków eterycznych; związków fenolowych). Badana jest też wartość biologiczna, m.in. aktywność antyoksydacyjna. Pracownia wykorzystywana jest także do celów dydaktycznych, przy realizacji przedmiotów: „Jakość surowców zielarskich”, „Metody badań surowców i produktów rolniczych” , „Towaroznawstwo roślin zielarskich i przemysłowych„.

Wyposażenie

dwa wysokosprawne chromatografy cieczowe typ Varian z detektorem UV-Vis, ELSD i DAD

(oznaczanie zawartości substancji aktywnych w wybranych surowcach zielarskich np. saponin (ginsenozydów), związków fenolowych, flawonoidów, steroli, kumaryn, barwników roślinnych, i in.)

aparaty Derynga z oprzyrządowaniem

(oznaczanie zawartości olejku eterycznego)

spektrofotometr  UV-VIS Hitachi

(oznaczanie sumy flawonoidów (FP VIII), sumy kwasów fenolowych, barwników roślinnych, garbników i in.)

ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek Mars 5

(ekstrakcja prób roślinnych)

wyparka rotacyjna RVO 400

(zagęszczanie wyciągów roślinnych)

łaźnia ultradźwiękowa InterSonic

(ekstrakcja, rozpuszczanie osadów i próbek)

+ digestorium, suszarki, piec muflowy, młyny, wirówki, łaźnie wodne, wytrząsarki, mieszadła, stacja demineralizacji wody, destylator wody, wagi techniczne i analityczne