Pracownicy

Skład osobowy

Kierownicy Katedry:

 • Prof. dr hab. Czesław Szewczuk (od 2010, obecny Kierownik Katedry)
 • Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski (2007 – 2010)
 • Prof. dr hab. Stanisław Berbeć (1997 – 2007)

Pracownicy naukowi:

 • Prof. dr hab. Czesław Szewczuk – profesor zwyczajny
 • Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski – profesor zwyczajny
 • Prof. dr hab. Barbara Kołodziej – profesor nadzwyczajny
 • Dr Małgorzata Gruszczyk – adiunkt
 • Dr Beata Król – adiunkt
 • Dr Danuta Sugier – adiunkt

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Mgr inż. Stanisław Ferenc – specjalista
 • Mgr inż. Anna Machnacz-Rolla – specjalista
 • Mgr inż. Adam Chojecki – st. technik
 • Mgr Katarzyna Drożdżal – st. technik (chemik)

Pracownicy emerytowani:

 • Prof. dr hab. Stanisław Berbeć – profesor zwyczajny
 • Mgr Marta Benicewicz – specjalista
 • Mgr inż. Wiesława Pałys – specjalista